Położenie:

 


GPRS
50° 13' 4340"N
22° 23' 6800"E

                          Gmina Leżajsk  jest jedną z czterech i największą z gmin wchodzących w skład Powiatu Leżajskiego. Położona jest w północno-wchodniej części województwa podkarpackiego. Swoim terenem obejmuje Dolinę Dolnego Sanu, Płaskowyż Kolbuszowski   i  Płaskowyż Tarnogrodzki.  Teren  gminy  dzieli  się  na  dwie  części:  północną i  południową oddzielone od siebie przez inną jednostkę administracyjną  – miasto Leżajsk. Zachodnia część gminy to duży kompleks leśny, w którego centrum leży wieś Brzóza Królewska. Wschodnia część gminy to wsie: Piskorowice, Dębno i Chałupki Dębniańskie. Największą wsią gminy  i jedną z najdłuższych na Podkarpaciu jest Giedlarowa – położona wzdłuż drogi Leżajsk – Łańcut. Jej zabudowania ciągną się prawie 7 km. Posiada około 4000 mieszkańców. Lokowana została w 1409 r. przez Mikołaja Giedlara, mieszczanina z Leżajska. Przylega do niej masyw leśny, stanowiący pozostałości dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest to środowisko czyste ekologicznie. W najbliższej okolicy nie ma wielkich zakładów przemysłowych, które byłyby uciążliwe dla środowiska.     

Powiększenie

Gospodarstwo agroturystyczne "Pod sosnami" położone jest 4,2  km od  leżajskiego rynku  przy głównej trasie prowadzącej do Łańcuta (24 km).